Teatret Aspendos • Én skarnsstreg kommer sjældent alene • Børneteater • Ungdomsteater • Gadeteater • Fysisk teater • WorkshopsÉn skarnsstreg kommer sjældent aleneÉn skarnsstreg kommer sjældent alene

Fortælleworkshop og forestilling med Teatret Aspendos

Én skarnsstreg kommer sjældent alene

- temadag for skolens 2-4. klasser.

Først opfører Teatret Aspendos forestillingen ”Emil & træmand nr. 100”. Skuespiller Steffen Sommerstedt, fortæller historien om den dag Emil fra Lønneberg, kom i værkstedet hele tre gange og snittede sin træmand nr. 100. Ene mand formåre Steffen at bringe alle de kendte figurer til live, og gøre dem og historien helt nærværnede og relevant for tidens børn, samtidig med at Astrid Lindgrens fine sprog og mundtrette form er bevaret.

Herefter afholder skuespilleren en workshop hvor det er eleverne der skal prøve at fortælle historier. Via små øvelser og lege tages der fat på den mundlige fortællingen. Vi fortæller om skarnstreger og anden balde vi selv har lavet, eller hørt om – eller opfinder til lejligheden.

Vi arbejder også med en kort tekst som skolen på forhånd har fået tilsendt. Elverene skal være godt bekendt med teksten før workshoppen, og om muligt kunne den udenad.

Workshoppen ender med en lille intern visningen hvor vi fortæller små iscenesatte  historier for hinanden.

Forestillingen kan ses af op til 100 tilskuere, men den efterfølgende workshop er tilrettelagt for én klasse (medmindre andet er aftalt).

 

Workshoppen:

Workshoppen ledes af skuespiller Steffen Sommerstedt, som har stor erfaring som skuespiller og historiefortæller. Ud over at spille og fortælle selv, har han igennem mange år undervist børn, unge og voksne. Han er kendt for hurtigt at fange og fastholde elevernes opmærksomhed. Han forstå at møde dem lige der hvor de er, og med stor rumlighed og kærlige puf at flytte dem fagligt og personligt.

 

Der lægges mange kræfter i af få skabt et tryk ”rum”, hvor alle har mulighed for at blive hørt og set. Der indledes med øvelser/lege der netop underbygge dette.

Arbejdet giver en god fælles oplevelse der kan styrke klassens sammenhold samtidig med at der opnås en erfaring i arbejdet med det talte sprog:

Det opleves f.eks. at:

- omsætte en given tekst til en dramatiseret fortællingen.

- ordforrådet udfordres

- indgå i en sammenhæng hvor man bliver

- man ud fra egen oplevelser eller ideer kan frembringe en fortælling

- hele kroppen ”taler med” og er en vigtig del af det samlet udtryk

 

Med andre ord arbejdes der aktivt med flere af de Trinmål der er sat for dansk efter 2. Kl. i Fællesmål.

 

Anvendte trinmål:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

Det talte sprog

  • bruge talesprog i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig
  • fremlægge, referere, fortælle og dramatisere
  • give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner
  • lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet
  • improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme (og computerens) muligheder.

 

Det skrevne sprog – læse

  • genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste

 

Sprog, litteratur og kommunikation

  • bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk
  • kende enkle sproglige virkemidler
  • kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion og kunne tale med om genre og hovedindhold
  • udtrykke sig i (billeder, lyd og tekst samt i) dramatisk form.


Praktisk information:

Pris ekskl. moms:
Ønskes workshops for flere klasser aftales pris efter aftale.
Alder:
6 - 10 år
Publikum:
Én klasse.
Varighed:
Forestilling 45 min. workshop 90 min. - resten af
Medvirkende:
Steffen Sommerstedt
 

Forestillinger for samme aldersgruppe:

Fra 5 år

3 - 9 år

Fra 8 år

4 - 10 år

Fra 10 år

5 - 9 år

4 - 10 år

Fra 4 år

Fra 6 år

Fra 6 år

Fra 3 år

Fra 6 år

6 - 10 år