Fundraising til kulturprojekter

26. marts 2021

De fleste kulturprojekter kræver en eller anden form for finansiering, da der tit er mange udgiftsposter i budgettet. Heldigvis findes der en række forskellige kilder til finansiering, som du kan læse her.

De fleste kulturprojekter har en lang række forskellige udgiftsposter, før man overhovedet kan invitere publikum ind. Det kan være udgifter til husleje, kostumer, rekvisitter, medvirkende kunstnere, markedsføring, indkøb af materialer og varer til bar og meget andet.

Alle disse udgifter løber hurtigt op og hvis man ikke er en veletableret spiller på kulturområdet, så har man sjældent den store likviditet at arbejde med. Men heldigvis findes der en række steder, hvor der kan hentes støtte til kulturprojekter, så du kan få hjælp til at føre dine drømme ud i livet.

Fem forskellige steder at hente finansiering

Der er en lang række forskellige steder og måder, hvorpå du kan hente finansiering til dit kulturprojekt. Men herunder kan du læse fem af de vigtigste måder.

Fonde

Der findes en lang række fonde som gerne støtter kulturprojekter. Fondene støtter med både store og små beløb og med den rette sammensætning, kan stort set alle dele af projektet støttes.

Du bør læse grundigt op på hver fond, da de typisk har et bestemt fokus på en bestemt type kulturprojekter. Så brug god tid på at dykke ned i hver enkelt fonds beskrivelse, for at udvælge de rette fonde. Det tager lang tid at skrive ansøgninger, så gør dit forarbejde grundigt, så du ikke risikerer at spilde din tid.

Konkurrencen om fondsmidlerne er også hård. Så hvis du ikke har stor erfaring med fundraising, kan det være svært at komme igennem nåleøjet og få støtte. Du kan derfor med fordel søge rådgivning hos en professionel fundraiser.

Crowdfunding

Der dukker flere og flere crowdfundingsplatforme op. En crowdfundingkampagne består i at man på en online platform opretter sit kulturprojekt, fortæller lidt om det og ofte laver en lille beskrivende video, så man får et godt indblik i slutproduktet med projektet.

Herefter kan en række personer så gå ind og give sin støtte til projektet. Typisk får de en modydelse og der kan også være tale om en form for trappe, så jo mere de støtter med, jo mere får de i modydelse.

Alt efter hvilket kulturprojekt du arbejder med, så kan modydelsen til støtterne f.eks. være billetter til projektet, plakater, t-shirts, kasketter, signerede udgaver fra kunstnerne osv. Kun fantasien sætter grænser. Tænk gerne i eksklusive gaver, som måske ikke koster alverden at give ud, men som kan sikre en stor gevinst via crowdfunding.

Sponsorering

Med en sponsoraftale, indgår du og projektet en aftale med en virksomhed, som dermed bliver sponsor for kulturprojektet.

En sponsoraftale er en form for handel man indgår imellem de to parter. Virksomheden / sponsoren betaler typisk et beløb til projektet. Modydelsen er så i langt de fleste tilfælde at sponsoren får reklame retur.

Reklamen består ofte i at virksomhedens logo sættes på plakater, i programmet og evt. sættes op i forbindelse med afviklingen af selve projektet.

Virksomheden kan trække udgifterne fra i regnskabet og det indgår som en udgift til reklame, da virksomhedens mål ofte er at øge deres salg eller slå deres brand fast.

Der kan også være tale om at ydelsen fra virksomhedens side ikke altid er penge, men kan også være at de leverer naturalier som f.eks. byggematerialer, varer eller andet til projektet. Denne form for sponsorater er ofte brugt i foreningslivet.

Statslige puljer

Staten opretter hvert år en række puljer, hvor man kan søge støtte til kulturprojekter. De fleste kan findes via kulturministeriets hjemmeside. Der støttes stort set alle former for kunst og kultur. Kig gerne frem i tiden, da der fra en pulje meldes ud, ofte ikke er særlig lang tid til at søge puljen.

Desuden er der ofte stor konkurrence om disse midler, så du kan ikke lige regne med og være sikker på støtte, selvom dit projekt ligger indenfor de rammer som puljen støtter.

Regionale puljer

Ligesom staten har puljer, så har de fleste regioner og kommuner også kulturpuljer. Her er der fokus på at få sat kulturprojekter på benene i nærområdet. Hos en del af puljerne er der rigtig gode midler at hente. Så det vil være en super god idé at kigge din kommunes og regions hjemmeside grundigt igennem, for at se om ikke der findes en kulturpulje, som dit kulturprojekt måske kan passe ind i.