Ydelser • Børneteater • Ungdomsteater • Gadeteater • Fysisk teater • Workshops • Refusionsgodkendt teater • Børnekultur

RefusionsordningenRefusionsordningen

Hvad er refusion?

Staten refunderer 50% af kommunernes udgifter ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende teater der er refusionsgodkendt. Ved børneteater forstås teater som er produceret for børn under 16 år. Ved opsøgende teater forstås teater, der opføres på steder som skoler, børneinstitutioner, biblioteker, arbejdspladser etc, hvor publikum kommer af andre grunde end for at se teater.

Refusionsberettigede udgifter:

  • Udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater, når disse købes af kommuner eller kommunale institutioner.
  • Tilskud beregnet som et beløb pr. solgt billet til nedbringelse af billetprisen for refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Der ydes refusion uanset om billetter sælges til børn eller voksne.
  • Tilskud til organisationer, foreninger og ikke-kommunale institutioner m. v. til dækning af udgifter ved disses køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

For yderligere spørgsmål kontakt os på info(at)kulturriget.dk eller på telefon 60 66 08 86.

 
Forsideballoner2 Børneteater Festival 2014 Nyhedsbrev Refusion Ungdomsteater