Sådan påvirker tiden vores kultur i dag

24. marts 2021

Under den senmoderne kultur er tid blevet et mere og mere udbredt og vigtigt fænomen.

Tiden har altid været et fælles sprog, alle kan forstå, og som hjælper os til holde aftaler, planlægge samt vide, hvornår vi skal arbejde og holde fri og er generelt en indikator for, hvornår vi kan og bør gøre forskellige ting. Man kan vove at påstå at tiden styrer alt, og faktisk har en vis magt over os, som det er svært at gøre op med. Dette skyldes også den samfundsstruktur og kultur, vi er underlagt, og som bestemmer, at vi de fleste arbejder om dagen og holder fri om natten.

Tid er penge

I takt med konkurrencesamfundets stigende indflydelse kan flere også genkende sandheden af ordsproget ”tid er penge”, som kommer af, at tid kan og bør i mange sammenhænge udnyttes til at tjene penge for at stille sig selv bedst muligt. Dette peger også på, at det er vigtigt med forskellige værktøjer til at blive bevidst om tiden, hvilket der er eksempler på gennem samtlige forskellige løsninger og muligheder.

Dette kan både være kalendere, som giver et mere langsigtet overblik og tiden, hvor formålet med et ur er at oplyse om tiden her og nu. De mange smartphones har alle både kalender og ur installeret fra start, hvilket dog ikke nødvendigvis erstatter de mere traditionelle armbåndsure, hvor nogle fungerer som modeure, og andre forskellige sportsure i stedet er tiltænkt den mere aktive person til eksempelvis at tage tid samtidig med, at det oplyser om klokkeslættet.

Tid er kommet for at blive, men er det godt eller skidt?

De fleste ved, at tid kan være meget fjernt og uhåndgribeligt at definere og snakke om i det hele taget. Det er en stor del af vores kultur og sætter rammerne for stort set alt, vi foretager os. Tiden bestemmer, hvornår biografforestillingen starter, og hvornår vi skal forlade salen igen. Det er ganske sjældent, at nogen sætter spørgsmål ved de rammer, som tiden sætter for vores opførsel, handlinger og kultur.

Selvom tiden kan siges at have en stor magt over os, behøves dette dog ikke at være negativt. I princippet har alle mennesker lige meget ”tid” at gøre med – alle har 24 timer i døgnet syv dage om ugen. Til trods for dette har mange sikkert hørt udtrykket, ”jeg har ikke nok tid”. Dette kan måske virke mærkeligt for nogen, da alle har den samme mængde tid at gøre godt med. Udtrykket må altså derfor komme af, at man ønsker at foretage sig for mange ting på for lidt tid.

Dette er en tendens, som ses meget i dagens Danmark, da der er mange muligheder, og man kan have svært ved at vælge, hvordan man skal tilrettelægge din tid, da der altså kun er en vis mængde tid at gøre godt med. Dette kan måske fremstille det som om, at det er tiden, som er problemet, men handler det ikke i virkeligheden om, at man vil for mange ting?

Få det bedste ud af din tid

Da tiden ikke virker til at være nogen man kan ændre, kan det være, at problemet om manglende tid i stedet skal rettes mod vores kultur, eller måden vi vælger at bruge vores tid. Dette er oftest ikke nogen nem beslutning og kræver ofte, at man bliver nødt til at give afkald på nogle ting, fordi der ikke er nok tid til det hele.

Der er altså de samme vilkår for alle, det gælder blot om at gøre sig selv nogle overvejelser, som i sidste ende kan give følelsen af ”mere tid”, hvilket i virkeligheden ikke handler om, at du får mere tid, men blot omstrukturerer og giver afkald på nogle ting.